Nepali Times Asian Paints

Back to Main Page

Archive for January, 2012

 

Limitations of a no-limit media

Video of presentation on ‘New forms of journalism in Asia’ at Mediafabric in November 2011 in Prague organised by Sourcefabric.


डोजर आतंक

नेपालमा गत ५० बर्षमा जति बाटोघाटो बने, त्यो भन्दा बडि गएको ५ बर्षमा बने । बाटोको कारण किशानलाई आफ्नो बस्तु बजार लान सजिलो भएको  छ। नेपालको मात्रीमृत्यू दर घट्नुको मुख्य कारण पनि बाटोहरुले गर्दा बिरामीलाई अस्पताल पुराउन सजिलो हुनुनै हो । तर जथाभावी बाटो खनिनु, बाटो बजेट कुम्ल्याउन गाभिसहरुमा हुने भ्रष्टाचार, र हचुवाको भरमा  डोजरले […] 

himalkhabar.com            

NEPALI TIMES IS A PUBLICATION OF HIMALMEDIA PRIVATE LIMITED | ABOUT US | ADVERTISE | SUBSCRIPTION | PRIVACY POLICY | TERMS OF USE | CONTACT